Fung Po Tso, Dimitrios P. Pezaros, Weijia Jia, Wei Zhao Lin Cui